Як працює автономна каналізація?


Органічне забруднення води оцінюються за кількістю кисню необхідно затратити для їх окиснення. Для цього введені терміни ГПК і БПК (хімічне та біологічне споживання кисню).

 

Оскільки різні забруднення мають різну здатність до окислення, то на практиці вводять індексовані за часом значення БПК: БПК повн., БПК20, БСК5 (цифри вказують кількість діб, протягом яких відбувався процес окислення).

 

Наприклад, для окиснення 1 кг амонію до нітрату, потрібно 4,57 кг кисню. Розглянемо, що відбувається з аміаком, основним елементом органічного забруднення. Аміак (NH3), взаємодіючи з водою, забирає іон водню і перетворюється в амоній (NH4). Амоній, потрапляючи в установку БІОС, піддається реакції нітрифікації, яка є двоетапним процесом, перетворення амонію в нітрити, і нітритів в нітрати.

 

Перший етап здійснюється фототрофними бактеріями роду Nitrosmonas, які в присутності кисню і споживанні енергії, окислюють амоній (NH4) до нітриту (NO2).

Другий етап-окиснення нітритів до нітратів (NO3) здійснюється бактеріями роду Nitrobacter з виділенням енергії. Ці процеси відбуваються в зоні аерації, а бактерії відповідно називаються аеробними. Бактерії утилізують енергію, вуглекислий газ і кисень для зростання своїх клітин і обміну речовин. Під час реакції нітрифікації продукуються іони водню, які призводять до закислення середовища або зменшення рівня pH. Нітрат є кінцевим продуктом аеробного зони.

 

І останній третій етап-це денітрифікація. Тобто розкладання (так всіма не улюбленого) нітрату до газоподібного азоту і вуглекислого газу.

Процес денітрифікації відбувається в анаеробної зоні, де концентрація кисню не повинна перевищувати 1 мг / л. При нестачі кисню анаеробні, факультативні і гетеротрофні бактерії починають (харчуватися) забирати кисень з нітрату і відповідно розкладати його до газоподібного азоту (N2).

 

Тобто завдання автономної каналізації домогтися рівноваги відбуваються в ній процесів.

 Створити сприятливі умови для життя різних колоній бактерій, збалансувати біохімічні реакції в одній замкнутій системі і на виході отримати очищену воду. Тому в установці БІОС Ви можете побачити фільтр попереднього, грубого очищення, багаторівневі перегородки, для поділу анаеробних і аеробних зон і гравітаційного відділення важких суспензій, субстрат для зародження колоній бактерій, систему аерації, а так же рух мас ерліфтами.